TruyenSvip.Net

Huyền Huyễn
Tông Môn Của Ta Trăm Triệu Điểm Cường
Nghịch Thiên Đan Đế

Duy Dịch Vĩnh Hằng

Luân Hồi Đan Đế

Ngữ Thành

Ta Tại Tiệt Giáo Nhìn Đại Môn

Qua Giả Hà Mộ

Lại Không Chết Ta Liền Thật Vô Địch

Cần Phấn Mã Tự Nhân

Tinh Hồn Đế Chủ

Thiên Điểu Hải Ngư

Tu Tiên, Từ Chiếu Cố Anh Em Kết Nghĩa Thê Nữ Bắt Đầu
Vạn Lần Trả Về: Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư!
Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên
Cùng Nữ Ma Đầu Phu Nhân Cẩu Tại Giang Hồ Thời Gian
Tổng Võ: Bắt Đầu Thu Được Tu Tiên Công Pháp!

Tiểu Triệu Ngạ Đắc Khoái

Thất Hiệp Trấn Kể Chuyện: Trương Vô Kỵ Nói Muốn Đến Chặt Ta
Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Đấu La Thế Giới
Người Tại Thục Sơn, Ta Tu Vi Là Toàn Môn Gộp Lại
Ta, Thiên Cơ Các Chủ, Độc Đoán Vạn Cổ!
Trường Sinh: Bắt Đầu Nông Dân, Nuôi Điểm Thần Thú Có Thể Chứ
Bắt Đầu Một Toà Thiên Cơ Các

Công Phu Hàm Ngư

Ta Trường Sinh Bất Tử, Cẩu Thành Tuyệt Thế Tiên Đế
Tu Tiên Thế Giới Quá Nguy Hiểm, Ta Trở Về Địa Cầu Hiển Thánh
Siêu Duy Võ Tiên

Vạn Sự Giai Hư