TruyenSvip.Net

Đế vương gừ triệu hoán
Đế Vương: Từ Triệu Hoán Bắt Đầu
Chu Nguyên Chương Chi Vương Giả Triệu Hoán

Khang Đại Soái Soái

Chiến Chuỳ Pháp Sư

Đế Hoàn

Triệu Hoán Phong Thần Chi Ta Là Trụ Vương
Quốc Phục Đệ Nhất Triệu Hoán Sư

Ngũ Chích Dương

Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống

Ngã Hữu Lưỡng Bả Thương

Đế Hoàng Triệu Hoán Thiên Cổ Anh Kiệt

Minh Nguyệt Thiên Nhai

Ngã Vi Thiên Đế Triệu Hoán Quần Hùng

Đông Thiên Không Lạnh

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng
Vĩnh Dạ Triệu Hoán

Thái Nhất Sinh Thủy

Triệu Hoán Thánh Nhân

Đệ Cửu Thiên Mệnh

Triệu Hoán Thiên Kiêu

Hưng Bá Thiên

Triệu Hoán Đại Lão

Phế Chỉ Kiều

Võ Công Của Ta Biết Tự Mình Tu Luyện

Hoàn Bản Vương

Dị Giới Triệu Hoán Chi Vô Thượng Đế Quân
Triệu Hoán Thần Thoại Chi Vạn Cổ Nhất Đế
Vương Triêu Trọng Hiện

Vương Triêu Quật Khởi Ing

Võng Du: Ta Thuộc Tính Nhiều Ức Điểm

Miêu Miêu Triệu Hoán Sư

Ta Làm Thiên Đế, Triệu Hoán Ức Vạn Tiên Thần
Kỳ Tích Triệu Hoán Sư

Như Khuynh Như Tố