TruyenSvip.Net

Từ đấu là bạo kích ức vạn lần
Vừa Thành Nhân Hoàng: Bắt Đầu Ức Lần Bạo Kích
Thần Cấp Thu Về, Người Tại Địa Quật, Ức Vạn Lần Bạo Kích
Bắt Đầu Tặng Cơ Duyên, Vạn Lần Bạo Kích Đền Bù
Hồng Hoang: Bắt Đầu Bạo Kích Vô Hạn Lần
Quốc Vận: Vạn Lần Bạo Kích, Ta Hóa Thân Xoát Bảng Cuồng Ma
Yêu Ma Khôi Phục: Hiến Tế, Ức Vạn Lần Hồi Báo!
Hải Tặc: Bắt Đầu Đánh Dấu Kim Sư Tử

Đậu Tử Bảo Bảo

Ức Vạn Lần Hiệu Suất, Từ Người Qua Đường Giáp Bắt Đầu Vô Địch
Ta Thụ Đồ Ức Vạn Lần Trả Về!
Đấu La Chi Công Kích Của Ta Có Thể Bạo Thuộc Tính
Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích
Cao Võ: Ức Vạn Lần Cường Hóa, Một Khóa Thần Cấp
Thiên Phú Gấp Bội: Mở Khóa Ức Vạn Lần Thiên Phú
Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết
Ta Thực Sự Là Vạn Ức Đại Lão

Nhã Ngoạn Cư Sĩ

Xuyên Qua Chi Ta Là Obito

Ba La đầu

Bắt Đầu 10 Liên Rút, Siêu Xe Biệt Thự Lấy Ra Đi Ngươi!
Vô Địch Từ Miểu Sát Ức Vạn Thiên Phú Bắt Đầu
Hồng Hoang: Bắt Đầu Bạo Kích Thiên Phú Max Cấp

Dữ Quân Cộng Phù Bạch

Dạy Học Trò Vạn Lần Phản Hồi: Vi Sư Chưa Bao Giờ Tàng Tư