TruyenSvip.Net

Cho dai de nhat xac ta tang vot van nam tu vi
Cho Đại Đế Nhặt Xác, Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi!
Gia Tộc Tu Tiên: Từ Ngự Thú Bắt Đầu Quật Khởi

Trung Thiên Tử Vi Đại Đế

Phế Linh Căn Ta Thành Tu Tiên Giới Đại Lão

Trung Thiên Tử Vi Đại Đế

Thanh Vân Tiên Đồ

Trung Thiên Tử Vi Đại Đế

Nam Tống Đệ Nhất Nằm Vùng
Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử
Đấu Phá Chi Từ Cứu Vớt Vân Vận Bắt Đầu

Quất Miêu Bão Ngư Thụy

Hảo Hữu Tử Vong: Ta Tu Vi Lại Tăng Lên
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Thiên Hạ Thanh Không

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư
Đại Đường Đệ Nhất Hùng Hài Tử

Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1

Hồng Hoang: Van Cầu Ngươi Để Cho Ta Chứng Đạo Đi
Đánh Dấu Trăm Năm Ta Trở Thành Vạn Cổ Đại Đế
Ta Có Thể Bạo Tu Vi

Bố Trần

Vi Khuẩn Tu Tiên

Cứu Cánh Niết Bàn

Bắt Đầu Nắm Giữ Chục Tỷ Năm Tu Vi

Bạch Diện Thứ Khách

Đại Đường Đệ Nhất Hố Cha Hoàng Tử
Đại Đường Chi Diêm Vương Tha Mạng

Nhất Đại Nữ Đế

Ta Thật Sự Là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương