TruyenSvip.Net

Tram van lan bao kich
Bắt Đầu Tặng Cơ Duyên, Vạn Lần Bạo Kích Đền Bù
Quốc Vận: Vạn Lần Bạo Kích, Ta Hóa Thân Xoát Bảng Cuồng Ma
Thần Cấp Thu Về, Người Tại Địa Quật, Ức Vạn Lần Bạo Kích
Hồng Hoang: Bắt Đầu Bạo Kích Vô Hạn Lần
Vừa Thành Nhân Hoàng: Bắt Đầu Ức Lần Bạo Kích
Võng Du Chi Nghịch Thiên Bạo Kích

Nhất Chích Bão Thử

Lan Nhược Tiên Duyên

Đường Thố Vu

Yêu Ma Khôi Phục: Hiến Tế, Ức Vạn Lần Hồi Báo!
Ta Luyện Đan Có Thể Ra Bạo Kích
Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường!
Đại Đường Mở Đầu Một Toà Ngọc Môn Quan
Thú Thần Huyết Mạch

Tối Lạn Văn Bút

Kịch Thấu Chư Thiên Vạn Giới

Song Tử Toạ Du Ngư

Ta Công Pháp Kèm Theo Đặc Hiệu

Trăm Vạn Đan Cơ

Ta Tu Luyện Võ Học Có Thể Bạo Kích
Trăm Vạn Khả Năng

Phiên Thước

Nhân Vật Phản Diện Này Dị Thường Thận Trọng
Bế Quan Ba Trăm Năm, Hệ Thống Kích Hoạt Lên?
Dạy Học Trò Vạn Lần Phản Hồi: Vi Sư Chưa Bao Giờ Tàng Tư
Hồng Hoang: Bắt Đầu Bạo Kích Thiên Phú Max Cấp

Dữ Quân Cộng Phù Bạch