TruyenSvip.Net

Uc van lan tu luyen he thong
Ta Có Tu Luyện Hiệu Quả Vạn Lần Trả Lại Hệ Thống
Hệ Thống Tu Luyện Siêu Cấp

Dạ Trì Túy

Độ Thuần Thục : Ngàn Vạn Lần Tu Luyện
Một Khóa Tu Luyện Hệ Thống Trong Nháy Mắt Trăm Vạn Cấp
Ta Có Thể Khóa Lại Ức Vạn Yêu Nghiệt Tu Luyện
Tu Luyện Vạn Lần Tăng Phúc, Ta Thành Vạn Tộc Ác Mộng!
Treo Máy Tu Tiên Vạn Ức Năm, Hệ Thống Chết Tại Trước Mặt Của Ta
Thập Vạn Ức Trọng Luyện Thể Thần Ma

Lê Minh Vương Tọa

Ta Thụ Đồ Ức Vạn Lần Trả Về!
Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

Tử Mặc Tinh Thần

Ta Nuôi Lớn Bọn Muội Muội, Chỉ Muốn Đem Ta Đưa Vào Ngục Giam
Vạn Giới Tu Luyện Thành

Tàn Dương Mê Mộng

Cái Này Tu Sĩ Thật Sự Không Giống Nhau

Điếu Ngư Nhất Ca Trứ

Vạn Giới Ra Mắt Hệ Thống

Thông Thiên Đạo Thanh Cao

Siêu Cấp Vận Đen Hệ Thống

Tần Mục Chân Soái

Vạn Giới Cộng Hưởng Hệ Thống

Đế Kiếm Nhất

Cứu Vãn Nữ Thần Hệ Thống

Thanh Sơn Đào Cốc

Ức Vạn Lần Hiệu Suất, Từ Người Qua Đường Giáp Bắt Đầu Vô Địch
Cái Này Tuyển Thủ Nghiệp Chướng Nặng Nề
Liên Minh Chi Dong Binh Hệ Thống

Sơ Tứ Hề