TruyenSvip.Net

1840 Indian Trọng Sinh

1840 Indian Trọng Sinh

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 20:01:46 31/08/2022

Giới thiệu truyện "1840 Indian Trọng Sinh"

Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân, năm ngàn năm phong hoa mưa bụi, thị phi thành bại quay đầu không!

Mã Tiếu, trung học vật lý lão sư, sống lại đến năm 1840 nước Mỹ, trở thành một tên Apache tộc người Anh-điêng. Hắn phải cứu mình dân tộc.