TruyenSvip.Net

Bắt Đầu: Bị Hệ Thống Nhốt Thành Bệnh Tâm Thần

Bắt Đầu: Bị Hệ Thống Nhốt Thành Bệnh Tâm Thần

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 20:39:47 17/09/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu: Bị Hệ Thống Nhốt Thành Bệnh Tâm Thần"

« vô địch + Kiếm Thần + hành hung hệ thống + nhanh tiết tấu »

Vốn hẳn nên xuyên việt đến cao võ vị diện Lục Xuyên, bởi vì sa điêu hệ thống bị lỗi, bị vặn đến tu hành vị diện.

Sa điêu hệ thống vì đề phòng túc chủ bị vặn chết, cưỡng ép đem Lục Xuyên nhốt 10 vạn năm.

Sa điêu hệ thống vô pháp phối hợp tu hành vị diện đồ án, chỉ có thể để cho Lục Xuyên luyện tập cao võ thế giới kiếm thuật.

10 vạn năm, ròng rã 10 vạn năm, Lục Xuyên luyện thành tối cường Kiếm Thần, cũng luyện thành một cái bệnh tâm thần.