TruyenSvip.Net

Bắt Đầu Vài Ức Cái Mãn Cấp Tài Khoản

Bắt Đầu Vài Ức Cái Mãn Cấp Tài Khoản

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 14:14:15 06/10/2022

Giới thiệu truyện "Bắt Đầu Vài Ức Cái Mãn Cấp Tài Khoản"

« vô địch + Hồng Hoang + Phong Thần + Tây Du + võng du + trọng sinh »

Dương lịch 2455 năm, nhân loại rốt cuộc nắm giữ ghi danh « thần thoại » năng lực, có thể ghi danh « thần thoại » thế giới, tại « thần thoại » lấy được bất kỳ lực lượng nào, công pháp và năng lực, đều có thể dẫn vào thực tế.

Từ đó, nhân loại bước vào kỷ nguyên mới! Trọng sinh giả Diệp Thanh, bằng vào đối với đời sau không gì không biết, tại người khác mệt chết mệt sống giết gà đánh quái thời điểm, đem trước đó mua sắm ức vạn cái mãn cấp tài khoản, từng cái từng cái bộ như, giải phong...

Mãn cấp Tiên Đế tài khoản, giải phong!

Mãn cấp Quỷ Đế tài khoản, giải phong!

Mãn cấp Nhân Đế tài khoản, giải phong!

Mãn cấp Võ Đế tài khoản, giải phong!

Mãn cấp Phật Đế tài khoản, giải phong!