TruyenSvip.Net

Cầu Sinh Chủng

Cầu Sinh Chủng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 08:31:31 16/08/2022

Giới thiệu truyện "Cầu Sinh Chủng"

Đại Càn những năm cuối, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than.

Thạch Vận mang theo hai cái quang hoàn mà tới.

Một cái Gia Tốc Quang Hoàn, có thể gia tốc võ công luyện tập, trong nháy mắt nắm giữ cao thâm nhất võ công kỹ xảo.

Một cái phá Cảnh Quang Hoàn, gặp được bất luận võ công gì bình cảnh, đều có thể trong nháy mắt đánh vỡ.

Thạch Vận quang hoàn nơi tay, đăng lâm Võ Đạo chi đỉnh!

. . .