TruyenSvip.Net

Chư Thiên Ta Thật Không Phải Đứng Đắn Thiếu Hiệp

Chư Thiên Ta Thật Không Phải Đứng Đắn Thiếu Hiệp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 22:16:30 17/07/2022

Giới thiệu truyện "Chư Thiên Ta Thật Không Phải Đứng Đắn Thiếu Hiệp"

Ngộ tính không đủ, rút thưởng đến góp.

Người khác liều mạng tu luyện, ta không cần!

Trịnh Kiện: Đứng đắn thiếu hiệp không có khả năng, chính là kéo lông dê thứ này, mới có thể duy trì đến sinh hoạt bộ dạng này, lại nói, vào chư thiên liền cùng về nhà đồng dạng, bên trong đều là ta lông dê, từng cái nói chuyện lại êm tai, ta siêu thích chư thiên.