TruyenSvip.Net

Cửu Thúc! Mau Mời Nhâm Gia Lão Tổ Rời Núi

Cửu Thúc! Mau Mời Nhâm Gia Lão Tổ Rời Núi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:21:49 15/11/2022

Giới thiệu truyện "Cửu Thúc! Mau Mời Nhâm Gia Lão Tổ Rời Núi"

Nhâm Dũng linh hồn xuyên việt đến Cửu thúc thế giới, trở thành Nhâm gia lão thái gia!

[ keng, kích hoạt hệ thống, hoan nghênh kí chủ đi tới Cửu thúc thế giới, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. ]

[ lựa chọn một: Cái này không công bằng, trực tiếp lao ra cùng bọn hắn liều mạng! Ban thưởng: Siêu cấp tiến hóa ]

[ lựa chọn hai: Ổn định tâm tính, không thể sóng chết, cẩu thả ở tu luyện, ban thưởng: 10 năm đạo hạnh. ]

"Hệ thống ngươi muốn hố ta đúng không? Bên ngoài thế nhưng là có đại lão, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao?"

Thiên hạ vạn pháp, chỉ có cẩu thả đạo trường tồn.

Cái này tuyệt đối là ổn nhất phương pháp, nhìn ta cẩu thả đạo thành thần!

Cửu thúc: "Nhâm gia lão tổ tông, nhanh một chút rời núi a! Lại cẩu thả xuống, Nhâm gia trấn muốn diệt vong!"