TruyenSvip.Net

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 19:31:52 22/07/2022

Giới thiệu truyện "Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ"

Xuyên việt Đại Đường, Vương Tử An chỉ muốn làm cái nhàn tản phú quý người rảnh rỗi, kiếm chút đỉnh tiền, chuẩn bị chút ít thức ăn, uống chút tiểu tửu, thổi một Tiểu Ngưu, đóng một, hai . Cái Hồng Nhan Tri Kỷ .

Các ngươi này từng cái mù khiếp sợ gì chứ?

Các ngươi này từng cái mù tiếp cận nói gì chứ?

Ta thật không muốn kết hôn .

Ngạch —— Trường Nhạc công chúa?

.

Kia cũng không phải không được. .

Ai, ta thật là quá khó khăn!