TruyenSvip.Net

Đại Hiệp Xin Lựa Chọn

Đại Hiệp Xin Lựa Chọn

Tác giả:

Thể loại: Kỳ Ảo

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 12:28:42 18/07/2022

Giới thiệu truyện "Đại Hiệp Xin Lựa Chọn"

Đây là một cái quỷ quyệt tà phân thế giới.

Tàn tạ Đạo Quan, đêm đen rừng rậm, quỷ dị hố sâu, yêu ma giáng thế.

Tần Phong đối mặt lấy trước mắt xuất hiện lựa chọn, rơi vào sâu sắc trầm tư.

Lựa chọn 1: 1 quyền đánh nổ Ngưu Đầu Nhân, thu được Ngưu Ma quyền.

Lựa chọn hai: Trong hố sâu ngốc một buổi tối, khen thưởng Tĩnh Tâm Chú.

Lựa chọn tam: Bồi nữ yêu tâm tình một đời, khen thưởng Đạo Gia Phòng Trung Thuật.


Full 817 chương

Hệ thống lưu