TruyenSvip.Net

Đấu La: Mở Đầu Cự Tuyệt Gia Nhập Sử Lai Khắc

Đấu La: Mở Đầu Cự Tuyệt Gia Nhập Sử Lai Khắc

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 15:52:36 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Đấu La: Mở Đầu Cự Tuyệt Gia Nhập Sử Lai Khắc"

"Thiếu niên, có muốn hay không gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc?"

Phất Lan Đức đối với La Hán phát sinh mời.

Thế nhưng nghênh đón nhưng là. . ."Không muốn, ta từ chối."

"Tại sao?"

"Bởi vì các ngươi Sử Lai Khắc quá nghèo."

Lấy bản thể vì là võ hồn thiếu niên, đem ở Đấu La đại lục làm sao viết hắn truyền kỳ.

ps: Bản văn lựa chọn không đi nguyên tác con đường