TruyenSvip.Net

Đấu Phá: Thụ Đồ Vạn Lần Trả Về, Đan Đế Cổ Hà

Đấu Phá: Thụ Đồ Vạn Lần Trả Về, Đan Đế Cổ Hà

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:16:21 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Đấu Phá: Thụ Đồ Vạn Lần Trả Về, Đan Đế Cổ Hà"

Vượt qua Đấu Khí đại lục, trở thành Đan Vương Cổ Hà, thu được thụ đồ vạn lần trả về hệ thống.

Trao tặng đồ đệ một vật, thì có thể đạt được vạn lần trả về.

"Đinh, ngươi đưa cho đệ tử Liễu Linh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, phát động vạn lần trả về, thu được Thanh Liên Thánh Hỏa!"

"Đinh, ngươi đưa cho đệ tử Tiểu Y Tiên Thất Thải Độc Kinh, phát động vạn lần trả về, thu được Tuyệt Thế Độc Kinh!"

"Đinh, ngươi đưa cho đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên một tháng tu vi, phát động nghìn lần trả về, thu được 80 năm tu vi!"

. . .

Ước hẹn ba năm đã đến, Tiêu Viêm ngạo nghễ đạp vào Vân Lam Tông.

Tiêu Viêm: "30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu! Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính!"

Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạt một tiếng: "Thật sao?"

Nói xong, một cỗ Đấu Hoàng khí tức trực tiếp bộc phát ra.

Tiêu Viêm một mặt không thể tin: "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là Đấu Hoàng cường giả!"

Nạp Lan Yên Nhiên cười ngạo nghễ: "Có sư tôn, hết thảy đều là có khả năng!"