TruyenSvip.Net

Diamond No Ace Chi Tối Cường Batter Giáng Lâm

Diamond No Ace Chi Tối Cường Batter Giáng Lâm

Tác giả:

Thể loại: Cạnh Kỹ

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 15:07:23 22/07/2022

Giới thiệu truyện "Diamond No Ace Chi Tối Cường Batter Giáng Lâm"

Màu trắng tiểu cầu, giống như mũi tên, bay vụt mà tới.

Đánh bóng khu bên trên, nam hài giơ lên cao cao trong tay mình gậy đánh bóng chày, đón bay tới bóng chày, gào thét mà ra.

Đây là một cái bóng chày nam hài, trục mộng Koushien cố sự!

Đây cũng là một người dự khuyết Pitcher, ở cấp ba nghênh đón tân sinh cố sự!

...

ps truyện đánh chương theo quyển nha các đạo hữu . đến quyển thứ 6 rồi. đang làm đến chương 30 của quyển 6. có đậu mình sẽ bạo mạnh tay nhé /ngai

Tập 1: Trục mộng bóng chày (21c)

Tập 2: Ẩn núp tân sinh (40c)

Tập 3: Cực nóng mùa hè 1 (35c)

Tập 4: Cực nóng mùa hè 2 (131c)

Tập 5: Tay trái vương bài (90c)

Tập 6 : Thiên sứ giá lâm (đang 57c)