TruyenSvip.Net

Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ

Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 08:29:42 11/08/2022

Giới thiệu truyện "Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ"

"Một vạn năm, tại phàm nhân mắt bên trong, ta là thần; tại người tu đạo mắt bên trong, ta lại chẳng qua là yếu nhất Ngưng Khí cảnh, vạn năm Ngưng Khí phàm nhân. . ."

Sở Thiên nhìn qua phồn hoa đô thị, tâm bên trong thở dài, đã đối đột phá Ngưng Khí cảnh phi thăng tới thượng giới nản lòng thoái chí, chỉ có thể im lặng tại đô thị bên trong làm mạnh nhất phàm nhân. . .