TruyenSvip.Net

Gã Streamer Này Có Chút Bốc Đồng

Gã Streamer Này Có Chút Bốc Đồng

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:13:29 03/10/2022

Giới thiệu truyện "Gã Streamer Này Có Chút Bốc Đồng"

Trần Vũ ở live stream tìm đường chết trên đường một đi không trở lại.

"Không sai, ta chính là cái kẻ điên, tất cả mọi người cho là như thế."

// đang ra 400c