TruyenSvip.Net

Game Of Thrones: Thụy Long Chi Nộ

Game Of Thrones: Thụy Long Chi Nộ

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 22:15:03 22/07/2022

Giới thiệu truyện "Game Of Thrones: Thụy Long Chi Nộ"

Xuyên qua trở thành người Andals, người Rhoynar cùng Tiên Dân chi Vương, bảy vương quốc hợp pháp kẻ thống trị và toàn cảnh người bảo vệ, 'Chân Long' Viserys · Targaryen tam thế.