TruyenSvip.Net

Game: Ta Trộm Cướp Cấp SSS

Game: Ta Trộm Cướp Cấp SSS

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:07:22 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Game: Ta Trộm Cướp Cấp SSS"

Toàn cầu hơn trăm quốc gia liên thủ chế tạo não vực trò chơi 《 Vinh Diệu 》 online.

Trần Minh sống lại,Cũng thức tỉnh cấp SSS thiên phú Diệu Thủ Không Không!

Mỗi một lần công kích, đều tự mang ăn cắp buff.

Trần Minh từ đây hóa thân tặc không đi không hải tặc!

Hồng Long Nữ Vương: "Ta trứng rồng đây? ! Ta cay sao đại một viên trứng rồng đây? ? ?"

Mục Sư thánh nữ: "Nếu như ngươi có thể đem ta giáo thánh bảo còn trở về lời nói. . . Ta làm cái gì cũng có thể."

Mị Ma Yêu Vương: "Tiểu tử này, trộm đi bản vương tâm ~" . . .

Đời này, Trần Minh đem đứng ở 《 Vinh Diệu 》 đỉnh cao!