TruyenSvip.Net

Gia Gia Tại Địa Phủ Tạo Phản, Ta Ở Nhân Gian Khi Âm Sai

Gia Gia Tại Địa Phủ Tạo Phản, Ta Ở Nhân Gian Khi Âm Sai

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:20:57 29/07/2022

Giới thiệu truyện "Gia Gia Tại Địa Phủ Tạo Phản, Ta Ở Nhân Gian Khi Âm Sai"

"Cháu trai, đốt tiền đến!" Vương Minh mỗi đêm nhập mộng, đều có thể nghe thấy gia gia hắn Vương Nhâm Nghị báo mộng, gọi Vương Minh đốt vàng mã cho hắn. Vương Nhâm Nghị nói, hắn tại Địa phủ tạo phản. Quyền đả thập đại âm soái quỷ sai, chân đá lục án Công tào, cuối cùng còn đem Thập Điện Diêm Vương điện phá hủy.

Không ngờ, thân ở dương gian Vương Minh, đột nhiên kích hoạt 'U Minh thần linh' hệ thống. Vương Minh một đường tấn cấp, mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền ở nhân gian vô địch?

Vương Minh: Gia gia, ngươi tại Địa phủ đánh tới chỗ nào rồi? Ta muốn đi đánh Phong Đô Quỷ thành!

Vương Nhâm Nghị: Cái gì? Tiểu tử thúi ngươi đánh như thế nào đến ta trước mặt?