TruyenSvip.Net

Giết Địch Được Vạn Lần Tỉ Lệ Rơi Đồ, Ta Nghiền Ép Ức Vạn Thiên Kiêu

Giết Địch Được Vạn Lần Tỉ Lệ Rơi Đồ, Ta Nghiền Ép Ức Vạn Thiên Kiêu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 07:40:55 04/08/2022

Giới thiệu truyện "Giết Địch Được Vạn Lần Tỉ Lệ Rơi Đồ, Ta Nghiền Ép Ức Vạn Thiên Kiêu"

«Sảng văn »+ « hắc ám » « vô địch » « máu lạnh »

Ta đẹp thắng Phan An, để ba ngàn thiên chi kiêu nữ, thèm nhỏ nước dãi;

Ta gia tộc bối cảnh nghịch thiên, một môn tam đại đạo thể, thiên hạ người nào dám gây;

Ta thức tỉnh nghi thức thất bại, bị ép rời đi Đại La thánh địa, cái kia lại kiểu gì?

Ta là ẩn tàng tiên thiên không tì vết Hỗn Độn thể, thiên phú độc bộ ba ngàn đại thế giới;

Ta có "Giết địch làm rơi đồ hệ thống", vạn lần tỉ lệ rơi đồ, chuyển hóa tu vi, chuyển hóa công pháp;

Ta một đường quét ngang, nghiền ép ức vạn thiên kiêu, ai dám tranh phong!

Danh sách chương Giết Địch Được Vạn Lần Tỉ Lệ Rơi Đồ, Ta Nghiền Ép Ức Vạn Thiên Kiêu