TruyenSvip.Net

Hắc Thần Thoại: Đại Đường

Hắc Thần Thoại: Đại Đường

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 16:36:21 11/11/2022

Giới thiệu truyện "Hắc Thần Thoại: Đại Đường"

Đại Đường năm đầu, Tiên Phật đã chết, yêu ma loạn thế.

Một bản « Đãng Ma Thiên Thư », để Lý Đạo Huyền chém giết yêu ma có thể thu hoạch được linh đan diệu dược, pháp thuật thần thông.

Nhị Lang thiên nhãn, Như Lai Kim Thân. Thần Tiêu Ngũ Lôi, Pháp Thiên Tượng Địa...

Từ Trinh Quán đến Thiên Bảo, hắn là Lý Thế Dân cũng vừa là thầy vừa là bạn quốc sư, là Võ Tắc Thiên đau khổ truy tìm Tiên Tôn, là Lý Long Cơ ngự bút thân phong Thần Uy Chí Thánh Vô Thượng Hàng Ma Thiên Sư, là Dương Ngọc Hoàn...

Đại Đường mây khói ba trăm năm, viết lên một đời Thiên Sư truyền kỳ.

p/s: Cảnh giới : Tích Cốc cảnh(thượng , trung ,hạ), Âm Thần cảnh, Dương Thần cảnh, Độ kiếp