TruyenSvip.Net

Hạo Ngọc Chân Tiên

Hạo Ngọc Chân Tiên

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 21:25:08 02/12/2022

Giới thiệu truyện "Hạo Ngọc Chân Tiên"

Thiên địa như bàn cờ, vạn vật như quân cờ.

Đợi ta nắm cờ lúc, chắc chắn nhất tụ lật đổ!

Giả đan đại năng đoạt linh trọng tu, mang theo chí bảo, thành tựu Hạo Ngọc biển thiên cổ đệ nhất Chân Tiên!

Không ngược chủ, không hậu cung, không Thánh Mẫu.