TruyenSvip.Net

Hồng Hoang Lịch

Hồng Hoang Lịch

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 05:36:00 15/08/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang Lịch"

Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự

Kia là nhân loại trầm luân tại vô biên huyết sắc bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong niên đại

Kia một ngày, một cái tên là Bàn bộ lạc, ra đời một cái tên là Cổ hài nhi

Kia một ngày, một cái tên là Hồng bộ lạc, ra đời một cái tên là Quân hài nhi

Kia một ngày, một cái tên là Lý bộ lạc bên trong, ba huynh đệ ngay tại kéo dài hơi tàn

Kia một ngày, một cái tên là A bộ lạc, ra đời

Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sự

Kia là nhân loại lấy vô tận phấn đấu, ngàn vạn hi sinh mà cuối cùng khai thiên tịch địa cố sự, kia là

Hồng Hoang lịch!

Cvt: Tác giả Vô Hạn Khủng Bố

✨CẦU HOA✨ CẦU ĐÁNH GIÁ✨CẦU NÉM GẠCH VÀO MẶT✨