TruyenSvip.Net

Hồng Hoang Mô Phỏng, Ta Là Cửu Thải Nguyên Lộc

Hồng Hoang Mô Phỏng, Ta Là Cửu Thải Nguyên Lộc

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 05:56:34 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang Mô Phỏng, Ta Là Cửu Thải Nguyên Lộc"

Cửu Thải Nguyên Lộc! Vẫn là Lộc Tộc đứng đầu, Hồng Hoang cái thứ nhất hươu, khởi đầu có vẻ như cũng không tệ lắm.

Cái gì, hiện tại là hung thú đại kiếp, bên ngoài còn có Lang Tộc nhìn chằm chằm.

Đinh, máy mô phỏng tăng thêm hoàn tất, phải chăng bắt đầu nhân sinh mô phỏng.

【 mô phỏng mở ra:· · · · · ·】

Đây là một cái hươu, mượn nhờ máy mô phỏng, tiêu dao Hồng Hoang, bá lâm chư thiên cố sự.