TruyenSvip.Net

Hồng Hoang: Ta Hồng Vân, Liền Thích Làm Người Hiền Lành

Hồng Hoang: Ta Hồng Vân, Liền Thích Làm Người Hiền Lành

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 01:02:08 16/09/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang: Ta Hồng Vân, Liền Thích Làm Người Hiền Lành"Hồng Vân xuyên việt đến Hồng Hoang thế giới, thành Hồng Vân Lão Tổ, đối mặt sắp tới tay Hồng Mông Tử Khí, hắn lọt vào xoắn xuýt bên trong. thật may, thời khắc mấu chốt, giác tỉnh siêu cấp tặng lại hệ thống, chỉ cần đem vật đưa ra đi, liền sẽ tặng lại một cái càng tốt hơn.

Đưa ra Hồng Mông Tử Khí, tặng lại Hỗn Độn Mẫu Khí —— Hồng Mông Tử Khí thành tựu Thiên Đạo Thánh Nhân, Hỗn Độn Mẫu Khí tất thành tựu đại đạo Thánh Nhân.

Đưa ra Cửu Cửu Tán Hồn Sa, hệ thống tặng lại Cửu Chuyển Tinh Thần Sa —— Cửu Cửu Tán Hồn Sa có thể công có thể thủ, Cửu Chuyển Tinh Thần Sa có thể Hãm Tiên, diệt thần, Sát Phật, Đồ Thánh. từ đó, Hồng Hoang nhiều cái cho dù Hồng Quân Đạo Tổ, đều kiêng kỵ người hiền lành.


Full 567 chương