TruyenSvip.Net

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 05:49:41 18/07/2022

Giới thiệu truyện "Hồng Hoang Tinh Thần Đạo"

Phong Tử Thần không phải là Tiên Thiên Thần Ma,

Cũng không phải tiên thiên sinh linh,

Mà là thành Hồng Hoang yếu nhất sinh linh.

Tại cái này xuất thân quyết định vận mệnh thế giới,

Phong Tử Thần căn cứ nhân định thắng thiên tinh thần,

Từng bước một sáng lập ra thuộc về mình Thần Thoại.