TruyenSvip.Net

Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon

Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 20:52:38 11/10/2022

Giới thiệu truyện "Huấn Luyện Gia Tầng Lớp Thấp Nhất Của Thế Giới Pokemon"

Cảm ơn Liên Minh trả lại thế giới Pokemon yên tĩnh tường hòa, bởi vì ta cái này Trainer "Tầng lớp thấp nhất", nhảy phản.

—— nguồn gốc từ "Tầng lớp thấp nhất" Trainer, nhà chăn nuôi Natsuhiko « tự thuật »

--------------------------------

Thời gian trước nguyên tác 8~10 năm.