TruyenSvip.Net

Long Châu: Không Giấu, Ta Là Thiên Sứ

Long Châu: Không Giấu, Ta Là Thiên Sứ

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 16:03:37 10/08/2022

Giới thiệu truyện "Long Châu: Không Giấu, Ta Là Thiên Sứ"

Xuyên qua đến Dragon Ball thế giới, Raten trở thành một vị thiên sứ, lựa chọn ở Vegeta hành tinh rèn luyện.

Vừa sinh ra liền thành thần! Vừa sinh ra liền nắm giữ sự sống vĩnh hằng!

Nhìn không ngừng tăng nhanh thiên sứ lực lượng, Raten biểu thị rất bất đắc dĩ.

Lại như thế tăng trưởng xuống. Ngươi để những người khác thiên sứ làm sao bây giờ?

Ngươi nhường Đại Thần Quan làm sao chịu nổi?

Ta chỉ là cái kiến tập thiên sứ mà thôi, mạnh như vậy, ngươi nhường chúng thần làm sao chịu nổi?