TruyenSvip.Net

Long Châu: Ta Đem Hakai Ngưng Tụ Đến Vô Cùng Lớn

Long Châu: Ta Đem Hakai Ngưng Tụ Đến Vô Cùng Lớn

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 03:09:28 04/08/2022

Giới thiệu truyện "Long Châu: Ta Đem Hakai Ngưng Tụ Đến Vô Cùng Lớn"

Lufan yêu thích nhất là ngưng tụ phá hoại.

Từ ban đầu hạt vừng kích cỡ, một đường tăng vọt, không ngừng tăng lớn.

Ngày nào đó, làm Lufan đem phá hoại ngưng tụ đến một cái vũ trụ như vậy lớn thời điểm. . .

Beerus: "Ai phá hoại lớn như vậy?"

Whis: "Ai nha nha, vũ trụ đều không bỏ xuống được."

Đại Thần Quan: "Tiểu tử này. . . Càng ngày càng không theo lẽ thường ra bài!"

Zeno: "Cái gì? Làm sao không xóa đi được a?"

Lufan: "Ngày hôm nay, để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi vô cùng lớn!"