TruyenSvip.Net

Lục Địa Kiếm Tiên: Kiếm Các Thủ Kiếm 80 Năm

Lục Địa Kiếm Tiên: Kiếm Các Thủ Kiếm 80 Năm

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 01:48:28 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Lục Địa Kiếm Tiên: Kiếm Các Thủ Kiếm 80 Năm"

Nắm giữ thiên phú 【 Kiếm Đạo Thông Thần 】 Mạnh Phàm, trọng sinh đến tu tiên thế giới, trở thành Thục Sơn Kiếm Phái Kiếm Các thủ kiếm nhân.

Chạm tới "Thất Tinh Kiếm", đạt được Thất Tinh Kiếm quyết.

Chạm tới "Trấn Yêu Kiếm", đạt được Trảm Yêu Kiếm ý.

Chạm tới "Phục Hi kiếm", đạt được Phục Hi Thần Thể.

...

Ở Kiếm Các thủ kiếm mấy năm nay.

Có ra đời hèn mọn ăn mày, trăm ngàn cay đắng tới Kiếm Các cầu kiếm, trải qua Mạnh Phàm chỉ điểm, tu thành nổi danh khắp thiên hạ Hàng Long Tôn Giả!

Có Hoàng Triều công chúa tới Kiếm Các giương oai, trải qua Mạnh Phàm chăm sóc huấn luyện, trở thành đương thời Nữ Đế!

Có Ma Đạo Ma tử tới Kiếm Các đạo kiếm, bị Mạnh Phàm giáo huấn sau ghi hận trong lòng, muốn một ngày nào đó tìm Mạnh Phàm báo thù!

Có Phật Môn kẻ bị ruồng bỏ đến Kiếm Các dưỡng kiếm, một buổi sáng đốn ngộ, Bán Ma Bán Phật, thành tựu đương thời duy nhất một tôn Ma Phật!

...

80 năm sau,

Đã sớm tu thành Lục Địa Kiếm Tiên Mạnh Phàm, chậm rãi đi ra Kiếm Các.

"Ta có Nhất Kiếm, có thể hàng yêu, trừ Ma, Tru Tiên, Trảm Thần, Diệt Phật, Thông Thiên, Triệt Địa!"