TruyenSvip.Net

Ma Môn Này Hỗn Không Nổi Nữa

Ma Môn Này Hỗn Không Nổi Nữa

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 13:06:15 28/08/2022

Giới thiệu truyện "Ma Môn Này Hỗn Không Nổi Nữa"

Phong thần đại kiếp nạn sau đó , Đạo Môn ngày càng suy vi mà Phật Môn chưa rầm rộ.

Có Ma Môn tại trong phế tích quật khởi , tại Phật đạo kẹp hở ra sinh tồn.

Hạ Thanh Dương người mang công đức dị bảo trọng sinh mà đến , tiếc rằng bắt đầu liền nhập ma quật. . .

Tại Ma Môn trong tố công đức. . . Đầu tiên chính mình mạng muốn cứng rắn!