TruyenSvip.Net

Mãn Cấp Ngộ Tính: Tàng Kinh Các Đọc Sách Mười Năm

Mãn Cấp Ngộ Tính: Tàng Kinh Các Đọc Sách Mười Năm

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:47:10 08/11/2022

Giới thiệu truyện "Mãn Cấp Ngộ Tính: Tàng Kinh Các Đọc Sách Mười Năm"

Tiêu Huyền xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, thành Đại Hạ đế quốc Thái Tử. Bắt đầu chém giết Kiếm tông thân truyền đệ tử, bị Kiếm tông hỏi tội, đan điền phá toái, biến thành phế nhân.

Từ đó Tiêu Huyền bị hoàng thất lão tổ đưa đến Tàng Kinh các, mở ra đọc sách quét rác tháng ngày.

Đúng lúc này, hắn đã thức tỉnh mãn cấp ngộ tính. Nhìn qua Hoàng Đế kinh, lĩnh ngộ ra Thiên Đế lĩnh vực.

Nhìn qua Long Tượng công, lĩnh ngộ ra Thần Tượng Trấn Ngục Kình.

Nhìn qua Thanh Phong kiếm quyết, lĩnh ngộ ra Bất Diệt kiếm quyết.

Nhìn qua Thiên Ma lục, lĩnh ngộ ra Thôn Thiên Ma Công.

Nhìn qua Luyện Thể đồ, lĩnh ngộ ra Hỗn Độn thần thể.

Nhìn qua mỹ nhân tuyệt thế, lĩnh ngộ ra Thượng Cổ Thần Đồng. . . .

Thế là, Tiêu Huyền vô địch. Theo mãn cấp ngộ tính bắt đầu, một đường quét ngang vô địch. Thế gian thiên kiêu ngàn ngàn vạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo.

-Cảnh giới: Tôi Thể, Khai Nguyên, Khí Động, Thần Hợp, Thần Nguyên, Thần Du, Linh Mạch cảnh, Linh Vương cảnh, Linh Tôn cảnh, Linh Hoàng cảnh...