TruyenSvip.Net

Mang Theo Đấu Phá Xuyên Đấu La Chi Dị Hỏa Long Hoàng

Mang Theo Đấu Phá Xuyên Đấu La Chi Dị Hỏa Long Hoàng

Tác giả:

Thể loại: Đồng Nhân

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 18:16:09 06/09/2022

Giới thiệu truyện "Mang Theo Đấu Phá Xuyên Đấu La Chi Dị Hỏa Long Hoàng"

Mang theo đấu kỹ, công pháp, dị hỏa 《 Đấu Phá Thương Khung 》, xuyên việt Đấu La Đại Lục!

Kết quả xuyên việt trở thành Mã Hồng Tuấn?

Thần cấp võ hồn, Dị Hỏa Long Hoàng!

Mã Hồng Tuấn: "Thật ra thì Võ Hồn Điện tổng thể nhìn tới vẫn là rất chính phái, nghĩa vụ giúp hài tử nông thôn đo hồn lực, mỗi tháng đều phát trợ cấp, tổ chức tranh tài để cho hài tử không tiền không thế cố gắng có thiên phú có cơ hội bộc lộ tài năng, còn cho hồn sư hồn lực không cao cung cấp công tác, Đường Tam ngươi tại sao muốn huỷ diệt nó?"

Đường Tam: "Cái này không phải có ngươi sao?"

Không có hồn lực liền không cách nào tu luyện? Ta lại không phục!

Khi người người đều có thể tu luyện, hồn thú phải nên làm như thế nào tự xử?

Ta, Mã Hồng Tuấn, muốn để cho nhân loại cùng hồn thú cùng tồn tại!

P/s: Hậu Cung.