TruyenSvip.Net

Mạt Thế: Thì Ra Ta 99999 Điểm Mị Lực Chỉ Nhằm Vào Zombie

Mạt Thế: Thì Ra Ta 99999 Điểm Mị Lực Chỉ Nhằm Vào Zombie

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 00:02:59 19/07/2022

Giới thiệu truyện "Mạt Thế: Thì Ra Ta 99999 Điểm Mị Lực Chỉ Nhằm Vào Zombie"

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Mạt Thế: Thì Ra Ta 99999 Điểm Mị Lực Chỉ Nhằm Vào Zombie»

Đường Thiên xuyên việt mạt thế, Zombie hoành hành, biến dị thể chế bá toàn cầu 95 % diện tích.

Giác tỉnh Mạt Thế Nhan Vương Hệ Thống, không gián đoạn ngẫu nhiên tăng trưởng dung nhan trị, nhưng là đến khi Đường Thiên dung nhan trị hạn mức cao nhất 99999 sau đó, lại hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng.

Thẳng đến Đường Thiên lần đầu tiên ly khai che chở thành, Đường Thiên mới phát hiện, hắn dung nhan trị chỉ đối với Zombie hữu hiệu!

« chúc mừng kí chủ thành công bắt tù binh F cấp biến dị thể Cốt Nữ phương tâm, thu được tinh thần lực + 50 »

« chúc mừng kí chủ thành công bị SS cấp dị thú Cửu Vĩ Hồ sùng bái, thề chết đi theo, thu được đại rút thưởng một lần. »

« chúc mừng kí chủ quyến rũ thành công SSS cấp dị thú Long Mẫu, thề chết đi theo, thu được SSS cấp..... »

« chúc mừng kí chủ Zombie người ái mộ phá mười vạn, thu được danh xưng 'Vạn Thi Mê', các hạng thuộc tính phân biệt đề cao gấp ba. »

Mạt Thế Nhan Vương Hệ Thống nơi tay, ta chính là Zombie giới mỹ nam tử!


LÂU LÂU THÈM TÝ MẠT THẾ, TRUYỆN RA GẦN 500C R NHÉ. NHÌN TÊN TRUYỆN LÀ BIẾT MAIN THU NHIỀU NỮ NHÉ. ĂN CHAY GIẢ THẬN TIẾN.

CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO. BUFF KẸO BONUS CHƯƠNG.