TruyenSvip.Net

Nằm Vùng Địch Quốc Mười Năm, Lại Không Thu Lưới Ta Thành Đế

Nằm Vùng Địch Quốc Mười Năm, Lại Không Thu Lưới Ta Thành Đế

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 03:30:14 21/07/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Nằm Vùng Địch Quốc Mười Năm, Lại Không Thu Lưới Ta Thành Đế"

Lâm Lạc xuyên qua đến Tu Chân thế giới.

Trở thành Ngũ Nhạc tông đệ tử, bị Ngũ Nhạc tông lão tổ triệu kiến, bị ép đi tới Trích Tinh học viện, trợ giúp Thiếu tông chủ truy nữ nhân. . . .

Ngũ Nhạc tông lão tổ Lâm Thương Hải: Lâm Lạc, việc này quan hệ đến Ngũ Nhạc tông mấy trăm năm truyền thừa, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác!

Lúc sau vẫn là đệ tử, thời điểm ra đi thành thiếu chủ. . . .

Trích Tinh học viện.

Lâm Lạc: Nữ Đế, ta thật cái gì cũng không có làm, học viện chư tông Thánh nữ không liên quan gì tới ta?

Nữ Đế, Phong Thục Nhã: Lâm Lạc, Ngũ Nhạc tông thiếu chủ, trẫm giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đi tới Ngân Nguyệt đế quốc, việc này quan hệ đến Phong Linh đế quốc ngàn năm ổn định, sau khi chuyện thành công, tùy ngươi chọn tuyển!

Mặc ta chọn lựa? Ta Lâm Lạc thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ.

Ngân Nguyệt đế quốc.

Lâm Lạc: Ta đều nhanh thành tân hoàng, Nữ Đế nhiệm vụ còn không có tuyên bố. . . . Ta đến cùng nên làm như thế nào? Ẩn núp quá khó khăn. . . .

Danh sách chương Nằm Vùng Địch Quốc Mười Năm, Lại Không Thu Lưới Ta Thành Đế