TruyenSvip.Net

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Tác giả:

Thể loại: Huyền Nghi

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 06:06:19 20/07/2022

Giới thiệu truyện "Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện"

Ở xa xôi Đông Phương, có toàn thế giới thể nghiệm cảm kém cỏi nhất khủng bố rạp chiếu phim, ở bên trong quan khán điện ảnh, thế nhưng thật sự sẽ người chết. Ở chỗ này, có toàn thế giới quý nhất điện ảnh phiếu, lại còn có vô số người lại đây xếp hàng. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến các loại người lạc vào trong cảnh khủng bố điện ảnh, lại còn có vô số người vì này điên cuồng.

P/S: đã kịp tác