TruyenSvip.Net

Nhà Ta Sư Bá Thật Là Thâm Tàng Bất Lộ

Nhà Ta Sư Bá Thật Là Thâm Tàng Bất Lộ

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:41:45 03/10/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Nhà Ta Sư Bá Thật Là Thâm Tàng Bất Lộ"

Vu Bất Phàm làm Thanh Nguyệt tông một gã ăn no chờ chết nội môn chấp sự .

Trong mười năm tu vi không hề tiến thêm, thẳng đến nhất thiên nhận được một cái nhiệm vụ .

Tự này mọi người mới phát hiện, cái này thế thượng thật là có người thâm tàng bất lộ a .

...

Nguyên Đan Cảnh đại yêu ?

Vu Bất Phàm: Xem ta Ngũ Linh Hàng Yêu Trận .

Hóa Hình Kỳ yêu thú ?

Vu Bất Phàm: Ta Khổn Yêu Thằng chuyên môn trói yêu thú .

Đệ nhất thiên hạ đại ma đầu ?

Vu Bất Phàm: Có từng nghe nói qua nhất thức từ trên trời giáng xuống chưởng pháp ?

Gì ? Đối phó không được ? Không có việc gì, tiếp ta một chiêu nữa Đại Uy Thiên Long thử xem .

...

Giới thiệu vắn tắt vô năng, chấp nhận lấy xem đi...

✍Cảnh giới : Thối Thể , Khai Khiếu , Tụ Linh, Hóa Linh, Thông Linh, Ngưng Đan, Nguyên Đan, Động Huyền, Thông Thần, Ngộ Đạo, Siêu Phàm, Nhập Thánh...