TruyenSvip.Net

Nhân Loại Bình Thường Bình Thường Sinh Hoạt

Nhân Loại Bình Thường Bình Thường Sinh Hoạt

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 12:11:04 27/08/2022

Giới thiệu truyện "Nhân Loại Bình Thường Bình Thường Sinh Hoạt"

Hà Tứ Hải, nhân xưng Hà Đại Lực, am hiểu làm ruộng, chuyển gạch, khoác lác, bày sạp, tích góp tiền, nuôi Đào Tử.

Đây chỉ là một "Nhân loại bình thường" "Bình thường" sinh hoạt câu chuyện.

Đây là một cái trợ giúp người chết hoàn thành tâm nguyện, dẫn độ linh hồn câu chuyện.

Để chúng ta đồng thời tìm kiếm bình thường bên trong cảm động.

Quyển sách lại tên ( Tiếp dẫn nhân bình thường sinh hoạt ), ( Hoàng Tuyền người dẫn đường ), ( tâm nguyện Người Lái Đò ), ( lễ tạ thần Tiếp dẫn nhân ).