TruyenSvip.Net

Nhàn Nhã Ta Lại Thành Lão Tổ

Nhàn Nhã Ta Lại Thành Lão Tổ

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 17:54:11 22/07/2022

Giới thiệu truyện "Nhàn Nhã Ta Lại Thành Lão Tổ"

Linh hồn xuyên qua, sống thêm đời thứ hai?

Sống thêm đời thứ hai, hệ thống chỉ có thể phụ trợ người càng tốt nhàn nhã?

Nhàn nhã mới có ức điểm điểm thành quả, làm sao lại có người dựng thẳng lên bài vị, ngày đêm tế bái?

Ân, ta tu tiên người chơi hệ thống nhất định có vấn đề.

—— —— ——

Nhàn nhã, làm ruộng, lại ngẫu nhiên làm ra vẻ cái kia thường ngày.