TruyenSvip.Net

Như Lai Nhất Định Phải Bại

Như Lai Nhất Định Phải Bại

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 06:34:41 20/07/2022

Giới thiệu truyện "Như Lai Nhất Định Phải Bại"

Tổ sư từ mi thiện mục nhìn Thạch Hầu.

"Ngộ Không, ngươi nghĩ từ ta chỗ này học gì đó?"

"Nhưng bằng sư phụ giáo huấn."

Thạch Hầu cung kính trả lời: "Chỉ cần có thể đánh bẹp Như Lai liền được rồi."

Một trăm năm sau, Thạch Hầu đánh bại Như Lai, đăng cơ thành Ngọc Đế.

——

Làm ác ung dung hướng về, khảo cứu đảng, vệ đạo sĩ xin mời góc trên bên phải điểm x, cảm tạ.