TruyenSvip.Net

Quốc Sư Đại Nhân Không Nhúc Nhích

Quốc Sư Đại Nhân Không Nhúc Nhích

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 15:52:11 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Quốc Sư Đại Nhân Không Nhúc Nhích"

Có thể ngồi liền không đứng, có thể ngự kiếm liền bất động chân, có thể 1 kiếm giết chết, liền tuyệt không ra kiếm thứ hai.

Mặc dù nhìn thấu Thiên Mệnh, lại không thích nắm giữ cờ tính toán, cũng bất quá hỏi thiên hạ sự tình, độc thích nằm ở trong phủ trên ghế nằm, nhìn nhất đình hoa ảnh phong động, nghe phía sau rèm y nhân đánh đàn.

Thà rằng tung kiếm nghìn vạn dặm, không muốn đạp đất nửa bước đi.

Đây chính là chúng ta Đại Ngu tân nhiệm Quốc sư.

Coi, Quốc sư đại nhân lại không nhúc nhích, cái này giải thích thiên hạ thái bình đây.