TruyenSvip.Net

Rút Kiếm Chính Là Chân Lý

Rút Kiếm Chính Là Chân Lý

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 14:58:44 17/07/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Rút Kiếm Chính Là Chân Lý"

Chứng cứ không đủ hỏa lực đến góp!

Tầm bắn bên trong khắp nơi trên đất chân lý!

Tỉ như, ngươi muốn cùng cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ giảng đạo lý, ngươi có thể mang theo viên này 200 ức tấn đương lượng cấp bom Hy-đrô đi.

Nếu như đối thủ của ngươi là đại tông môn, ta đề nghị ngươi mua một viên đã gia tốc đến sáu mươi cây số mỗi giây, đường kính mười cây số thiên thạch, nhắm ngay hắn tông môn, bọn hắn tuyệt đối sẽ hi vọng ngươi có chuyện từ từ nói.

Hả?

Địch nhân chiếm cứ cả một cái thế giới, bá rất vô lễ?

Viên này Thái Sơ lỗ đen liền rất thích hợp.