TruyenSvip.Net

Sớm Đổ Bộ Võ Hiệp Thế Giới

Sớm Đổ Bộ Võ Hiệp Thế Giới

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 16:30:23 19/07/2022

Giới thiệu truyện "Sớm Đổ Bộ Võ Hiệp Thế Giới"

Bởi vì cứu người mà bỏ mình Cố Trường An tỉnh lại sau phát hiện mình xuyên việt trọng sinh.

Hơn nữa còn xuyên qua một cái có thể ảnh hưởng thực tế trò chơi bên trong, trở thành 1 cái cuộc sống tầng dưới chót nhất nông phu.

Võ hiệp thế giới, yêu ma hoành hành, còn có một năm sau liền sẽ phủ xuống người chơi, nông phu NPC an toàn không chiếm được mảy may bảo hộ.

Cũng may hắn có được người chơi khuôn mẫu, còn có thể thêm điểm kỹ năng làm cho dung hợp.

Cố Trường An từ trò chơi tầng dưới chót nhất nông phu bắt đầu, tu tập võ nghệ chém giết yêu ma, thu hoạch kinh nghiệm dung hợp kỹ năng ...

Đương trò chơi mở ra, người chơi giáng lâm thời điểm, Cố Trường An đã trở thành trong trò chơi Đại Boss, đương người chơi bắt đầu phát triển thời điểm, hắn đã trở thành Võ lâm Chí Tôn!

Đương trò chơi cùng hiện thực quán thông, vạn giới giáng lâm thời điểm, Cố Trường An một bước bước ra — —

Sau một khắc!

Toàn bộ thế giới, thần phục dưới chân hắn!

p/s: 16/08/2020