TruyenSvip.Net

Sư Tôn Dưỡng Thành Hệ Thống

Sư Tôn Dưỡng Thành Hệ Thống

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 12:25:56 20/07/2022

Giới thiệu truyện "Sư Tôn Dưỡng Thành Hệ Thống"

Quyển sách phi truyền thống hệ thống văn, click mở có lẽ có kinh hỉ.

Sau đó đại gia hảo!

Ta là sở hiên, ta xuyên qua, hệ thống có, nhiệm vụ cũng có.

Nhưng ta sư tôn là cái đỡ không dậy nổi A Đấu.

Vì ta mạng nhỏ suy nghĩ, ta là muốn đạp nàng, vẫn là giết chết hệ thống?