TruyenSvip.Net

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 02:50:50 19/07/2022

Giới thiệu truyện "Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào"

[ Phi Lô A cấp tác phẩm]

♛VINH DANH MINH CHỦ ♛~BanTu~♛

TRUYỆN FREE~

Lâm Nhàn tận tình khuyên bảo nói: Ta thực sự chỉ muốn an tĩnh làm một cái thần hào.

Hệ thống: Không, ngươi không nghĩ!

Chúc mừng kí chủ mở ra VIP đặc quyền gói quà, thu hoạch được kỹ năng [ một tay mở Ferrari ] ...

Chúc mừng kí chủ thu hoạch được đạo cụ, [ tiêu phí phản lợi bạo kích thẻ ] ...

...

Tại hệ thống thôi thúc dưới, Lâm Nhàn phát hiện mình dường như tại toàn năng nam thần con đường bên trên, càng lướt càng xa ...

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Kịp tác~