TruyenSvip.Net

Ta Có Một Trăm Cái Thần Cấp Đồ Đệ

Ta Có Một Trăm Cái Thần Cấp Đồ Đệ

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:20:31 23/07/2022

Giới thiệu truyện "Ta Có Một Trăm Cái Thần Cấp Đồ Đệ"

Sáu năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chấn thế giới đồ đệ.

Sáu năm sau, ta quay về đô thị, vì sao nhân vật phản diện phía sau đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn?