TruyenSvip.Net

Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ

Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 09:02:36 18/07/2022

Thẻ:

Giới thiệu truyện "Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ"

【 Ngươi thành công học xong liền phụ nhân phương toàn thư, chúc mừng ngươi lấy được được Tôn Tư Mạc độ hảo cảm +5. Có thể đổi Tôn Tư Mạc chẩn mạch thuật, đẩy cung thuật, máu vỡ chuyên trị... 】

Thực tập sinh mận quyền để cho hạng nhất hạng thất truyền cổ đại thần y kỹ tái hiện thế gian, cứu vô số người, đúc truyền kỳ.